NUVIA HAR TILLDELATS EN LEDANDE ROLL I REGERINGENS PROGRAM OM FÖRSTUDIE OM OCH UTVECKLING AV AMR-REAKTOR

NUVIA har utsetts till teknisk rådgivare för den brittiska regeringens program om förstudie om och utveckling av en AMR-reaktor (Advanced Modular Reactor).

NUVIA has been awarded a leading role in the government AMR F&D programme

Programmet är ett forskningsinitiativ i 2 steg om AMR-teknik, som är i ett tidigt utvecklingsskede. Faserna är:

  • – Fas 1 : ca 4 miljoner GBP finansiering för att genomföra en rad förstudier om olika AMR-utformningar.
  • – Fas 2 : Vid godkännande kan upp till 40 miljoner tilldelas för lyckad design för ett genomföra tillämpad forskning och utveckling (FoU).

Som internationell entreprenör för nukleär teknik, projektledning och service har NUVIA valts ut som teknisk rådgivare för programmets första fas och agerar då för Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). NUVIA kommer att redovisa en bedömning av de förstudier som lämnats in av var och en av entreprenörerna i förstudie- och utvecklingsprogrammet om AMR.

Denna investering av BEIS görs för att etablera ett förstudie- och utvecklingsprogram om AMR och för att utreda Storbritanniens möjlighet att etablera AMR i Storbritannien och andra länder. I detta projekt definieras AMR som en bred grupp avancerade nukleära reaktorer. Syftet med dem är att maximera mängden prefabricerade delar på annan plats och kan rikta in sig på:

  • att generera billig elektricitet,
  • ökad flexibilitet i tillförseln till elnätet,
  • ökad funktionalitet, till exempel tillhanda värme till hushåll och industrier, eller underlätta väteproduktionen,
  • alternativa tillämpningar som kan skapa ytterligare intäkter eller ekonomisk tillväxt.

I slutet av projektet kommer NUVIA att tillhandahålla BEIS rapporter om delarna i förstudierna och även en bedömning av dess giltighet, tillförlitlighet och fullständighet. Denna rapport kommer sedan att användas i en överskridande granskning för att väja ut entreprenörer för fas två i programmet.

NUVIA har över 50 års erfarenhet av att leverera framgångsrika projekt till den brittiska kärntekniska industrin, inklusive betydande, nyligen utförda projekt där man hjälpte reaktorleverantörer att utveckla sin design och genomgå det brittiska regelverkets allmänna designbedömning.

NUVIA har också spelat en viktig roll i arbetet med att stödja den brittiska regeringens kärnkraftsinitiativ, till exempel som programchef för Storbritanniens arbete inom Global Threat Reduction Initiative, där vi ledde ett arbetsprogram på 100 miljoner GBP för att möta utmaningarna med atomavfall.

Marknadschefen Kris Bradshaw sade:
”Den här prestigefulla utnämningen stämmer väl överens med NUVIA:s strategiska intressen i att vidare stödja utvecklingen och distributionen av ny och innovativ reaktorteknik i Storbritannien och internationellt. Vi ser fram emot att arbeta med BEIS och entreprenörerna inom förstudierna och utvecklingsprogrammet i takt med att tekniken utvecklas.”