Industri

Alla typer av industrier utför mycket känsligt och hårt kontrollerat arbete som behöver en så kvalificerad, erfaren och pålitlig partner som möjligt. NUVIA är rätt part att vända sig till för att hantera problem som kan uppstå vid sådant arbete.

Till exempel har NUVIA tillhandahållit högteknologiska tjänster för olje- och gasindustrin i många år. Vi bidrar till att förbättra säkerheten på olje- och gasanläggningar, vi hjälper våra kunder med riskhantering, strålskydd och regelverk och vi ger våra k under möjlighet att utnyttja vår expertis inom avveckling och byggnation, men erbjuder även personalutbildning om specifika delar av deras arbete (naturlig strålning, eller NORM/naturligt förekommande radioaktivt material).

Dessutom kan våra RPA-experter (”radiation protection advisers”, strålskyddsrådgivare) hjälpa team på plats för att säkerställa att all verksamhet sker inom de strikta ramarna för strålskydd.