SPOLEČNOSTI NUVIA BYLA PŘIDĚLENA VEDOUCÍ ÚLOHA VE VLÁDNÍM PROGRAMU AMR F&D.

Společnost NUVIA byla prohlášena za technického poradce Programu proveditelnosti a rozvoje (Feasibility and Development, F&D) pokročilých modulárních reaktorů (Advanced Modular Reactor, AMR) vlády Spo

NUVIA has been awarded a leading role in the government AMR F&D programme

Program je dvoufázovou výzkumnou iniciativou pro AMR technologie, které jsou v rané fázi vývoje. Jedná se o následující fáze:

  • Fáze 1 – financování ve výši přibližně 4 miliony £ na realizaci řady studií proveditelnosti pro projektové návrhyAMR.
  • Fáze 2 – podléhá schválení, k dispozici může být až 40 milionů £ na úspěšné projektové návrhy realizace aplikovaného výzkumu a vývoje (R&D).

Jako mezinárodní dodavatel jaderného inženýringu, projektového řízení a služeb byla společnost NUVIA jmenována technickým poradcem první fáze programu, jednajícím jménem Ministerstva podnikání, energetiky a průmyslové strategie (Department for Business, Energy & Industrial Strategy, BEIS). NUVIA zajistí vyhodnocení studií proveditelnosti předložených každým z dodavatelů výzkumné iniciativy AMR F&D.

Tato investice BEIS má založit projekt AMR F&D a prozkoumat potenciál zapojení Spojeného království do nasazení AMR jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Pro tento projekt jsou AMR definovány jako široká skupina pokročilých nukleárních reaktorů. Jejich cílem je maximalizovat množství tovární výroby off-situ (mimo staveniště) a zaměří se na:

  • výrobu nízkonákladové elektřiny,
  • zvýšení flexibility při dodávkách elektřiny do rozvodné sítě,
  • zvýšení funkčnosti, jako je poskytování tepelného výkonu pro účely domácností nebo průmyslu nebo podpora výroby vodíku,
  • alternativní využití, která mohou generovat další zisk nebo ekonomický růst.

Na konci projektu poskytne společnost NUVIA ministerstvu BEIS zprávy o prvcích studií proveditelnosti, včetně vyhodnocení opodstatněnosti, důvěryhodnosti a úplnosti. Tato zpráva pak bude použita v celkové zastřešující revizi pro užší výběr dodavatelů druhé fáze programu.

NUVIA má více než padesát let zkušeností s realizací úspěšných projektů pro jaderný průmysl Spojeného království, včetně nedávných významných projektů podporujících prodejce reaktorů při vytváření jejich projektových návrhů a při jejich postupu procesem předběžného obecného posouzení Generic Design Assessment u regulátora ve Spojeném království.

NUVIA také hraje významné role při podpoře jaderných iniciativ vlády Spojeného království, např. roli programového manažera pro zapojení Spojeného království do Globální iniciativy ke snižování hrozeb, kde jsme řídili program prací v hodnotě 100 milionů £, který pomáhal řešit náročné úkoly týkající se sanace radioaktivního dědictví.

Marketingový ředitel Kris Bradshaw uvedl:
„Toto prestižní jmenování dobře ladí se strategickými zájmy společnosti NUVIA, které spočívají v další podpoře rozvoje a nasazení nových a originálních reaktorových technologií ve Spojeném království i mezinárodně. Těšíme se na spolupráci s BEIS a dodavateli výzkumné iniciativy AMR F&D, která se bude odvíjet od pokroku těchto technologií.“