KARRIÄR

NUVIA är ett dotterbolag till VINCI, världens största integrerade koncessions- och byggkoncern. NUVIA är VINCI Groups nukleära enhet och arbetar med hel livscykeln för kärntekniska anläggningar, från nybyggnation till avveckling, inklusive underhåll och drift.

NUVIA växer hela tiden och har för närvarande 2 700 medarbetare världen över. I genomsnitt 100 män och kvinnor ansluter till företaget varje år. Nu letar vi mer än någonsin efter nya medarbetare som kan hjälpa koncernen att växa.

Våra värderingar

  • Uppfylla krav på säkerhet och trygghet för att skydda operatörer, miljon och anläggningen
  • Engagemang och professionalism i våra team för att säkerställa lyckade kundprojekt
  • Teknisk kompetens baserad på vertikal integration, operativ återkoppling och kontinuerlig innovation

NUVIA erbjuder en rad olika karriärinriktningar som kräver att du är flexibel, självgående och villig att arbeta som en del i ett team:

  • Design-/metodingenjör
  • Byggnadsingenjör
  • Projektledare
  • Strålskyddstekniker
  • Förman
  • Designtecknare
  • med mera

 

Visa lediga jobbSpontana ansökningar