UTBILDNING I RÖNTGENSTRÅLNINGSSKYDD OCH KRISHANTERING

NUVIA India genomförde en två dagar lång intern workshop för Unilevers FoU-center i Bangalore om ”Röntgenstrålningsskydd och krishantering”

Training on X-ray radiation protection and emergency management

Syftet med utbildningen var att öka medvetenheten om strålskydd och att hjälpa deltagarna att stärka strålsäkerhetsrutinerna gällande röntgen. Deltagarna från Unilever hanterade XRD-enheten. Denna utbildning gav dem en överblick över goda rutiner för att hantera strålning varsamt.