Strålskydd, Säkerhet och Mätning

Vi tillämpar vår kunskap på begränsningarna inom nukleärmedicin och säkerhet

Radioactive waste measurement, Dukovany

NUVIA är en tillförlitlig och trygg partner med erkända lösningar och produkter inom:

 • Strålskydd och säkerhet:
  Joniserande strålning används inom flera olika branscher och institutioner, dessa är skyldiga att skydda sin personal, allmänheten och miljön från strålningens potentiellt skadliga effekter. Med vårt omfattande utbud av tjänster säkerställer vi att era rutiner är godkända, säkra, ändamålsenliga och följer gällande lagstiftning.Nuvia erbjuder tjänster för operativt strålskydd, utbildningar och experttjänster inom radiologi. Vi arbetar löpande med utbildning och kvalificering av verksamheter med joniserade strålkällor.
 • Nukleär mätning och detektering:
  NUVIA Instruments erbjuder ett brett utbud av toppmoderna och skräddarsydda detektorer, gammakameror, spektrometrar och andra verktyg som möjliggör detektering eller övervakning i realtid från luften, på plats, men bärbara enheter eller fastmonterad utrustning. Dessa lösningar kan röra inrikes säkerhet, räddningstjänst eller övervakning av miljön.
 • Strålskydd och sjukvård:
  NUVIA Healthcare specialiserar sig på radiodiagnostik, radioterapi, nukleärmedicin och radiofarmaci och erbjuder en unik uppsättning instrument som kan skräddarsys på begäran.
  Vi erbjuder också avskärmningslösningar för byggnationer, eller kompletta anläggningstekniska lösningar och EPC-tjänster från design till byggnation. Vi hanterar dessutom de specifika problemen kring radioaktivt avfall inom sjukvården.