Teknik och EPC

Engineering & EPCVi erbjuder kompletta design- och byggprojekt

NUVIA har arbetar med nukleär teknik och nybyggnationer under de senaste 60 åren och har en oöverträffad erfarenhet av hela verksamheten kring byggandet av en anläggning.

Vi erbjuder komplett EPC: projekt från utveckling och inköp till byggnation, världen över, för att uppfylla behoven hos kunder som kombinerar de olika expertområden som vi kan erbjuda: tillförlitlig teknik, konceptutveckling, säkerhetsgranskningar, regelverk, platspreparering, tillverkning, byggnation, driftsättning, hantering av leveranskedjan, elektricitet/styrning/instrumentation, VVS-system (ventilation), ledningar, hanteringssystem, förvaringsanläggningar, tvättanläggningar, avfallshantering och anläggningar för flytande avfall.