Medicin

Sedan Mare Curies tidiga behandlingar till den senaste utvecklingen inom forskning och behandlingar som baseras på hadronterapi har nukleär medicin och strålskydd spelat en viktig roll inom cancerdiagnostik och -behandling.

Därför var det naturligt för NUVIA att utveckla en särskild expertis inom nukleär medicin.

Vi arbetar inom flera olika fält: från specialiserad byggnadsteknik som omfattar alla restriktioner som har med strålskydd att göra (PET-röntgenanläggningar, cyklotroner, radiodiagnostik, strålbehandling, radiofarmakologi…), till högteknologiska instrument för strålskydd och strålningsmätning, laboratorieutrustning, programvarulösningar, samt, icke att förglömma, den faktiska utbildningen av personalen som arbetar på de aktuella anläggningarna.

Alla NUVIA-instrument och all utrustning som har utformats för nukleär medicin utgör vårt specifika produktutbud NUVIATech Healthcare.