Forskning

Våra tjänste- och forskningsavdelningar är starkt engagerade i några av de mest prestigefulla, avancerade och ambitiösa forskningsprogrammen i världen. Vi utvecklar innovativa lösningar som gör det möjligt för banbrytande projekt att lyckas. Några av våra flaggskeppsprojekt är de nationsöverskridande kärnfusionsprojekten Culham (Storbritannien) och ITER (Frankrike).

Vi bidrar med vår kompetens med teknisk support, ingenjörsvetenskap och produkter som möjliggör att högt specialiserad teknik kan integreras i unika vetenskapliga program. Vår kompetens är särskilt anpassad till biologi och medicin, energi, miljö, kärnfysik, partikelfysik och rymdteknik.

Med den nivå av säkerhet, kvalitet och projektledning som vi erbjuder i kombination med våra högkvalitativa tjänster underlättar vi de nödvändiga synergieffekterna med leveranskedjor, forskningscenter, universitet och alla andra organisationer som ingår i sådana banbrytande program.