NUVIA OCH GSF STÄRKER SITT INDUSTRIELLA SAMARBETE MED EDF

Grattis till NUVIA:s team som med sitt engagemang och sin professionalism återigen fått NUVIA & GSF-konsortiet att tilldelas kontraktet för nukleär logistik på Dampierre en Burly (Frankrike)!

NUVIA and GSF reinforce their industrial partnership with EDF

Tio år efter det inledande avtalet för heltäckande anläggningstjänster bekräftar detta tredje förnyande av kontraktet hur nöjda EDF är med konsortiets tjänster. Det visar hur relevant tjästeutbudet är, med en kombination av säkerhet, prestanda och innovation. Med detta nya, fleråriga kontrakt avser NUVIA och GSF att förstärka sitt branschsamarbete med EDF och fortsätter förbättra sin lokala anknytning i Centre-Val de Loire-regionen.