Anläggningsteknik och specialarbeten

Civil engineering & Special works

Vi designar och bygger er anläggning, från koncept till driftsättning

NUVIA är en specialiserad partner som kan designa och bygga alla hjälpanläggningar som behövs för industrin och känsliga platser, bland annat kärntekniska anläggningar.

Vi kan anläggningsteknik från grunden och våra tjänster omfattar design, bedömning, undersökningar, byggnation, godkännande, driftsättning av alla typer av avancerade konstruktioner liksom specialarbeten som exempelvis armering, åtkomlighetsarbeten och specialbeläggningar.

Vi tar hand om byggnadsändringar, reparationer och strukturella förstärkningar. Vi erbjuder även specifik skyddsteknik, såsom seismiska dämpare, brand- och översvämningsskydd. Vi har även specialiserat oss inom avfallshantering, förvaring, tvättanläggningar och anläggningar för hantering av flytande avfall.

En annan specialitet är anläggningar med stödfunktioner, till exempel byggnader och nätverk för avfallshantering liksom anläggningar för förvaring eller tvätthantering.