Kärnkraft

Namnet ”NUVIA” är tätt förknippat med kärnkraftens historia i Frankrike, Storbritannien och övriga världen.

I över 60 år har NUVIA:s kunskap och omfattande erfarenhet utvecklats i takt med stora kärntekniska projekt världen över: från byggandet av de första kärnkraftverken i Frankrike och Storbritannien till omfattande, aktuella bidrag till de mest ambitiösa internationella projekt som pågår idag, till exempel ITER.

Design, konstruktion och nybyggnation, underhåll, supportfunktioner, avfallshantering, livsförlängande åtgärder för anläggningar, avveckling, nukleära mätningar och strålskydd: NUVIA täcker anläggningens hela livscykel med processer som kombinerar kvalitet, tillförlitlighet, säkerhet och kompetens.