Passivt skydd

Vi erbjuder banbrytande Fire protection
lösningar och expertis för att
skydda er anläggning

Att hantera riskerna på en anläggning tillhör NUVIA:s kärnverksamhet. Vi erbjuder ett konsekvent utbud av specifika produkter och tjänster, oavsett risk: brand, översvämning, spridning, jordbävning eller radiologiska risker.

Vi erbjuder enastående expertis när det gäller brandskydd och är stolta över vårt ständiga innovationsarbete mot brandrisker.

Utöver diagnostjänster, riskkarakterisering, övervakning och specialiserat underhåll skapar vi även skräddarsydda lösningar och erbjuder ett brett utbud av beprövade produkter och utrustning för att skydda era installationer mot brand och dess följder.

Det omfattar kunskap om brandinneslutning, VVS-lösningar (ventilation), högeffektiva branddämpare, förseglingar, luftslussar, kabelrännor och alla typer av skydd för konstruktioner, nätverk, utrustning och personal liksom den omgivande miljön.

Naturligtvis utsätts våra lösningar för drastiska, krävande och omfattande tester på våra design- och utvecklingsanläggningar världen över.