Logistik och Drift

Logistics & Operations

Vi är specialiserade på anläggningsdrift och -hantering

NUVIA har specialiserat sig på anläggningsdrift och hantering av supportanläggningar samt har varit en historisk aktör inom byggnation och hantering av kärntekniska och känsliga anläggningar. Vi ser på anläggningsdriften som en helhet.

Våra team är globala partners som arbetar för entreprenörer. Vi tillhandahåller en optimerad organisation som uppfyller projektets behov. Det gör oss särskilt effektiva på plats och proaktiva när det gäller innovation.

Förutom att vi erbjuder drifttjänster och industriella entreprenörstjänster för alla typer av anläggningar tillhandahåller vi också olika supporttjänster:

  • Verksamhetskoordinering, schemaläggning, flödesanalys, konsultation…
  • Drift, underhåll, expertis gällande byggställningar och åtkomst, logistik och hantering.
  • Saneringsprocesser, inneslutning, renlighet, strålskydd, säkerhets- och trygghetsrutiner, biologiskt skydd.
  • Design, byggnation och drift av kompletta avfallshanteringsanläggningar.
  • Skärprocesser, inkapsling, paketering, förvaring, fjärrdrift, etc.