ŠKOLENÍ O OCHRANĚ PŘED RENTGENOVÝM ZÁŘENÍM A ZVLÁDÁNÍ NOUZOVÝCH SITUACÍ

NUVIA India provedla dvoudenní interní školicí workshop pro středisko výzkumu a vývoje Unilever v Bangalore o „Ochraně před rentgenovým zářením a zvládání nouzových situací“ ve dnech 19. až 20.

Training on X-ray radiation protection and emergency management

Cílem tohoto školení bylo posílit povědomí o radiační bezpečnosti a pomoci středisku vylepšit postupy radiační bezpečnosti pro rentgenové záření. Zástupci Unilever obsluhují jednotku rentgenové difrakce. Toto školení jim poskytlo přehled nejlepších postupů, jak nakládat se zářením s opatrností.