GRUNDERNA INOM SÄKERHET KRING STRÅLKÄLLA

King’s College London och NUVIA Indias workshop om ”Grunderna inom säkerhet kring strålkälla”, 29–31 augusti, 2018, New Delhi

Fundamentals of Radiological Source Security

Centre for Science and Security Studies (CSSS) från King’s College, London (KCL) och NUVIA India arrangerade en workshop stödd av det internationella atomenergiorganet (IAEA) om grunderna inom säkerhet kring strålkälla för personer som ansvarar för detta.

Under KCL-NUVIA Indias workshop deltog 15 högre tjänstemän från privata företag och myndigheter som arbetar inom sektorerna för medicin, olja och gas, kemikalier, livsmedel, FoU inom försvar och räddningstjänst. Samtliga deltagare hade någon typ av ansvar för säkerheten kring strålkällor i sina respektive arbeten. Workshopen var ämnad att introducera deltagarna för hot som kan komma från icke-statliga aktörer och hur man kan använda olika säkerhetsåtgärder för att mildra dem. Under worshopen tog man upp många exempel på goda rutiner från Storbritannien och världen över. Det genomfördes genom föreläsningar och seminarier, gruppövningar, riktiga fallstudier och en ingående skrivbordsövning kring en hypotetisk medicinsk anläggning.