NUVIA UTVALT AV BRUCE POWER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA STRÅLSKYDDSTJÄNSTER

NUVIA Canada har valts ut för att tillhandahålla strålskyddstjänster till programmet för byte av omfattande komponenter vid Bruce Power Station.

NUVIA Canada är stolta över att ha valts ut av Bruce Power för att tillhandahålla strålskyddstjänster till programmet för byte av omfattande komponenter vid Bruce Power Station, vilket gör att företaget kan lägga en stor del av sitt engagemang på Bruce County.

NUVIA Canada är stolta över att ha valts ut av Bruce Power för att tillhandahålla strålskyddstjänster till programmet för byte av omfattande komponenter vid Bruce Power Station, vilket gör att företaget kan lägga en stor del av sitt engagemang på Bruce County.

Det betydande projektet för byte av omfattande komponenter (MCR) är en del av ett större livsförlängande projekt, som stödjer avtalet mellan Ontarios Independent Electricity System Operator (IESO) och Bruce Power om att säkerställa 6 400 megawatt elektricitet från anläggningen och möjliggöra säker drift av Bruce Powers enheter fram till år 2064.

NUVIA kommer att tillhandahålla utbildade strålskyddstekniker under programmets första fas fram till 2024. Dessa tekniker är viktiga för att garantera en säker drift och erbjuda medarbetarna stöd gällande strålskydd, övervaka strålningsnivåerna samt ge direkt teknisk support. I egenskap av Kanadas största oberoende leverantör av strålskyddstjänster kommer NUVIA att kunna använda sin internationella erfarenhet för att främja MCR-målen fullt ut, tillhandahålla personal för att uppfylla de höga kraven vid Bruce Power Station och använda kraften i över 3 000 kärntekniker världen över från hela den internationella NUVIA-koncernen.

NUVIA:s syn på samhällspåverkan överensstämmer med den på Bruce Power Station och County of Bruces initiativ för nukleär ekonomisk utveckling och innovation. Ett av NUVIA:s primära fokusområden inom detta kontrakt är att rekrytera och utbilda lokal personal, stödja den ekonomiska tillväxten och även utveckla en flexibel arbetsstyrka för kärnkraftsindustrin i regionen.

NUVIA har över 40 års erfarenhet av att utbilda och utveckla strålskyddstekniker. Med utgångspunkt i sitt nya kontor och utbildningsanläggningen i Tiverton kommer NUVIA att investera i den senaste tekniken för att utveckla och genomföra utbildningsprogram. Detta flersidiga tillvägagångssätt kommer att återkvalificera fackmedlemmar och utbilda lokal personal utan tidigare erfarenhet av strålskydd.

“NUVIA:s engagemang i att bli en del av det lokala samhället och att investera i vår lokala ekonomi uppskattas varmt,” sade Mike Rencheck, VD vid Bruce Power.

”Vårt livdstidsförlängande program skapar och behåller 22 000 högkvalificerade arbetstillfällen i Ontario varje år, bland annat här i Bruce Grey och Huron County, och levererar samtidigt 30 procent av Ontarios elektricitet, till 30 procent lägre pris än den genomsnittliga kostnaden för hushållsel. Vi gör mer och kostar mindre.”

 

Keith Collett, vd och ordförande för NUVIA Canada och vice vd för NUVIA Group konstaterade:

”Det här är en viktig utveckling för NUVIA Canada, det gör det möjligt för vår organisation att investera i Bruce County och att växa för att hjälpa Bruce Power.

Det är viktigt för NUVIA:s framgång med ett nära samarbete med Bruce Power för att uppfylla målen om ekonomisk utveckling sida vid sida med ett lyckat genomförande av MCR-programmet. Vi ser fram emot att stärka de fortsatta banden till det lokala samhället och att bli en viktig partner till människorna i Bruce County.”