BRUCE POWER SI VYBRALA SPOLEČNOST NUVIA K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RADIAČNÍ OCHRANY

Společnost NUVIA Canada byla vybrána, aby zajistila služby radiační ochrany pro program Výměny komponent zásadního významu v elektrárně Bruce.

NUVIA Canada je hrdá na to, že si ji Bruce Power vybrala k poskytování služeb radiační ochrany do programu Výměny komponent zásadního významu v Bruce Power, a umožnila jí tak významně se angažovat ve prospěch okresu Bruce.

Důležitý projekt Výměny komponent zásadního významu (Major Component Replacement, MCR) tvoří součást širšího programu prodloužení životnosti, který podporuje dohodu mezi Nezávislým provozovatelem elektrického systému (Independent Electricity System Operator, IESO) v Ontariu a Bruce Power na zajištění 6 400 megawatt elektrické energie z elektrárny a umožnění bezpečného provozu jednotek Bruce Power do roku 2064.

NUVIA zajistí kvalifikované techniky radiační ochrany po dobu první fáze programu do roku 2024. Tito technici jsou pro zajištění bezpečného provozu zásadní, protože poskytují pracovníkům pomoc při radiační ochraně, monitorují hladiny radiace a také poskytují přímou technickou podporu. Jako největší nezávislý poskytovatel služeb radiační ochrany v Kanadě bude společnost NUVIA schopná využít svoje mezinárodní zkušenosti a plně podpořit cíle MCR tím, že zajistí pracovníky, aby mohly být splněny náročné standardy Bruce Power, a z celé mezinárodní skupiny NUVIA Group využije více než 3 000 profesionálů mezinárodního jaderného sektoru.

Je významné, že přístup společnosti NUVIA k společenským dopadům zrcadlí přístup Bruce Power a Iniciativy jaderného hospodářského rozvoje a inovací okresu Bruce. Jednou z předních oblastí, na které se NUVIA zaměřuje v rámci tohoto kontraktu, je nábor a školení místních pracovníků, podpora hospodářského růstu a rozvoj flexibilní pracovní síly pro jaderný průmysl v regionu.

NUVIA má více než čtyřicetiletou zkušenost se školením a rozvojem techniků radiační ochrany. NUVIA bude ze své nové kanceláře a školicího střediska Tiverton investovat nejnovější technologii do rozvoje a realizace školicích programů. Tento víceúrovňový přístup umožní rekvalifikaci členů odborových náborových kanceláří a také školení místních lidí bez předchozí zkušenosti s radiační ochranou..

„Velice si ceníme odhodlání společnosti NUVIA stát se součástí místní komunity a investovat do naší místní ekonomiky,“, uvedl Mike Rencheck, prezident a generální ředitel Bruce Power.

„Náš program prodloužení životnosti ročně vytváří a udržuje 22 000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst napříč Ontariem, také zde u nás, v okresech Bruce Grey a Huron. Zároveň dodává Ontariu 30 % elektřiny za cenu o 30 % nižší, než jsou průměrné náklady na výrobu rezidenční energie. Děláme více za méně peněz.“

 

Keith Collett, prezident a předseda NUVIA Canada a náměstek generálního ředitele NUVIA Group, prohlásil:

„Jedná se o významný krok v rozvoji společnosti NUVIA Canada, který naší organizaci umožňuje investovat do okresu Bruce a růst při podpoře Bruce Power ./em>

Pro úspěch společnosti NUVIA má úzká spolupráce s Bruce Power na realizaci jejích cílů v oblasti hospodářského rozvoje společně s úspěšnou realizací programu MCR zásadní význam. Těšíme se na to, že budeme vytvářet trvalé vazby s místní komunitou a staneme se neodmyslitelným partnerem obyvatel okresu Bruce“.