ZÁKLADY ZABEZPEČENÍ RADIOLOGICKÉHO ZDROJE

Workshop King’s College London a NUVIA India o „Základech zabezpečení radiologického zdroje“, 29.−31. srpna 2018, Nové Dillí

Fundamentals of Radiological Source Security

Středisko pro vědu a bezpečnostní studia (The Centre for Science and Security Studies, CSSS) z londýnské King’s College (KCL) a společnost NUVIA India uspořádaly s podporou Mezinárodní agentury pro atomovou energii workshop o základech zabezpečení radiologických zdrojů pro osoby odpovědné za bezpečnost radiologických zdrojů.

Workshopu KCL-NUVIA India se zúčastnilo 15 vedoucích pracovníků vyššího managementu soukromých společností a vyšších úředníků ministerstev činných v oblastech zdravotnictví, ropa a plyn, chemické látky, zpracování potravin, výzkumu a vývoje sektoru obrany a sektoru řešení mimořádných situací. Všichni účastníci měli určitou úroveň odpovědnosti za zabezpečení radiologických zdrojů ve své organizaci. Účelem workshopu bylo představit účastníkům hrozby, které představují nestátní aktéři, a jak využít bezpečnostní opatření k jejich zmírnění. Workshop vycházel ve velké míře z příkladů osvědčené praxe jak ze zahraničí, tak Spojeného království a jeho součástí byly různé formáty − přednášky, seminář, skupinové činnosti, případové studie ze skutečného života a podrobné simulační cvičení, v jehož centru stálo hypotetické lékařské zařízení.