MARKSANERING VID ANLÄGGNING FÖR FLYTANDE AVFALL (LETP)

Fullständig marksanering och karakterisering av radiologiskt kontaminerad mark vid en tidigare anläggning för flytande avfall och återställande av marken till grönområde.

Projektparter

Kund: Magnox

Tilldelande myndighet: Nuclear Decommissioning Authority

Generalentreprenör: NUVIA UK

Projektets utmaningar
  • Gräva ut, utvärdera och behandla 555 x 1 m3 sopsäckar per vecka
  • Sammanlagt 43 995 x 1m3 säckar att bedöma och behandla
  • Spårsystem för varje sopsäck
  • Omfattande och strikta standarder formulerade av ONR och EA (reglerande myndigheter i Storbritannien)
Omfång

Réhabilitation du terrain de la station de traitement des effluents liquides

Retour du terrain à l’état d’espace vert

Développement de solutions techniques conformes aux exigences de Magnox

Utilisation du produit NUVIA HiRAM (High Resolution Assay Monitor), Moniteur d’analyse haute résolution

Utilisation de spectromètres gamma

Plats

Land: Storbritannien

Anläggning: Harwell kärnkraftverk

Enhet: NUVIA UK