REGENERACE POZEMKŮ ČISTÍRNY KAPALNÝCH VÝPUSTÍ (LIQUID EFFLUENT TREATMENT PLANT / LETP)

Celková regenerace pozemků a kvalifikace radiologicky kontaminované půdy na místě bývalé LETP a sanace půdy do stavu zelené louky.

Strany projektu

Zákazník: Magnox

Zadavatel zakázky: Úřad pro vyřazení jaderných zařízení z provozu

Generální dodavatel: NUVIA UK

Projektové výzvy
  • Provedení výkopu, kvantitativního rozboru a zpracování 555 x 1 m2 pytlů s odpadem za týden
  • Celkem 43 995 x 1 m2 pytlů k provedení kvantitativního rozboru a zpracování
  • Systém sledování u každého pytle s odpadem
  • Rozsáhlé a přísné standardy předepsané ONR a EA (regulační orgány ve Spojeném království)
Rozsah

Regenerace pozemků čistírny kapalných výpustí

Sanace místa do stavu zelené louky

Vytvoření technických řešení splňujících požadavky Magnox

Využití soupravy NUVIA pro monitorování vzorků s vysokým rozlišením HiRAM (High Resolution Assay Monitor)

Přístroje pro gama spektrometrii

Lokalita

Země: Spojené království

Místo plnění dodávky: Jaderné zařízení Harwell

Útvar: NUVIA UK