BYTE AV RÖR I KONDENSATOR

NUVIA Structure med partner, det tyska företaget BALCKE DÜRR, byter rör i en del av kylkretskondensatorerna i Cattenom och Cruas NPP. Arbetet pågår från 2015 till 2016.

Detta projekt bör i slutänden leda till att joint venture-företaget NUVIA Structure och BALCKE DURR kan genomföra minst ett projekt med rörbyte per år fram till 2019.

Projektparter

Kund: EDF CNPE
Tilldelande myndighet: EDF – CNPE
Tilldelande enhet: EDF – CNPE
Generalentreprenör: NUVIA Structure – BALCKE DÜRR joint venture

Projektets utmaningar
  • Ny verksamhet för NUVIA Structure, kvalificering av en ny intressent för byte av rör i NPP
  • Mycket hård tidspress (arbetet utförs på plats under driftstopp)
  • Genom att slå samman kompetens från NUVIA Structure och BALCKE DURR täcks alla tekniska och organisatoriska aspekter
  • Säkerställer en nivå av kvalitetskontroll som uppfyller standarden för kärnkraftssäkerhet
Omfång
  • Studier
  • Upphandling
  • Utveckling av särskilda verktyg och processer för arbetet på plats (hantering, plattform, etc.)
  • Rörbyte på plats och relaterad logistik

 

Plats

Land: Frankrike