VÝMĚNA TRUBEK KONDENZÁTORU

Společnost NUVIA Structure a její partner, německá společnost BALCKE DÜRR, provedly výměnu trubek jedné části kondenzátorů chladicího okruhu v JE Cattenom a Cruas. Práce probíhaly v letech 2015 až 2016.

Tento projekt měl umožnit společnému podniku NUVIA Structure – BALCKE DURR každoročně dokončit nejméně jeden projekt výměny trubek do konce roku 2019.

Strany projektu

Zákazník: EDF CNPE
Zadavatel zakázky: EDF – CNPE
Zadavatel: EDF – CNPE
Generální dodavatel: společný podnik NUVIA Structure – BALCKE DURR

Projektové výzvy
  • Nová činnost pro NUVIA Structure, kvalifikace nového zainteresovaného subjektu pro výměny trubek v JE
  • Velmi těsný časový plán (činnosti prováděné na místě během odstávky)
  • Sdružení odborných znalostí NUVIA Structure a BALCKE DURR pokrývajících všechny technické a organizační aspekty
  • Zajištění úrovně kontroly kvality ve shodě se standardy jaderné bezpečnosti
Rozsah
  • Studie
  • Obstarávání
  • Vytvoření specifických nástrojů a procesů pro práci na místě (manipulace, platforma atd.)
  • Výměna trubek na místě a související logistika

 

Lokalita

Země: Francie