BRÄSNLEHANTERINGSSYSTEM VID IGNALINA

Designa, tillverka, installera och testa bränslehanteringsutrustning för Ignalinas mellanförvaringsanläggning av uttjänt bränsle (ISFSF)

Projektparter

Kund: NUKEM GmbH

Tilldelande myndighet: Ignalina kärnkraftverk

Generalentreprenör: NUVIA UK

Projektets utmaningar
  • Tillhandahålla säker, trygg och miljökontrollerad lagring av radioaktivt bränsle
  • Tillhandahålla två separata fjärrhanterade anläggningar – hanteringsutrustning för bränslepaket och värmecell för bränsleinspektion
  • Kapacitet för ungefär 18 000 bränsleenheter och leverans av 202 fat
  • Utrustningen måste uppfylla strikta regler för reaktorhallstraverser
  • Multikulturell, internationell miljö
Omfång

Designa och bygga fjärrhanteringsanläggningar för bränsleförvaring

Värmecell för bränsleinspektion (FICH)

Installation och byggnation

Driftsättning och varmtester

Plats

Land: Litauen

Anläggning: Ignalina kärnkraftverk

Enhet: NUVIA UK

Nyckeltal

  • Lancement 2005

  • Capacité de 50 années de stockage de combustible à forte radioactivité

  • Innovation primée pour son excellence