IGNALINA – SYSTÉM PRO NAKLÁDÁNÍ S JADERNÝM PALIVEM

Návrh, výroba, instalace a testování zařízení pro nakládání s jaderným palivem v meziskladu vyhořelého paliva Ignalina Interim Spent Fuel Storage Facility (ISFSF)

Strany projektu

Zákazník: NUKEM GmbH

Zadavatel zakázky: Jaderná elektrárna Ignalina

Generální dodavatel: NUVIA UK

Projektové výzvy
  • Zajistit bezpečné a zabezpečené úložiště radioaktivního paliva v environmentálně kontrolovaných podmínkách
  • Zajistit dvě oddělená zařízení pro dálkovou manipulaci – Zařízení pro manipulaci s palivovými články a Horkou komoru pro inspekci paliva
  • Kapacita přibližně 18 000 palivových kazet a dodávka 202 kontejnerů
  • Shoda zařízení s přísným předpisem pro jaderné jeřáby
  • Multikulturní mezinárodní prostředí
Rozsah

Návrh a výstavba zařízení pro dálkovou manipulaci určeného pro úložiště paliva

Horká komora pro inspekci paliva (Fuel Inspection Hot Cell / FIHC)

Instalace a zhotovení

Uvedení do provozu a horké zkoušky

Lokalita

Země: Litva

Místo plnění dodávky: Jaderná elektrárna Ignalina

Útvar: NUVIA UK

Klíčové údaje

  • Rok zahájení 2005

  • Zajištěno uskladnění vysoce radioaktivního paliva po dobu 50 let

  • Inovace, která získala ocenění