NEDMONTERING AV SKORSTEN TILL FÖRSTA GENERATIONENS UPPARBETSNINGSANLÄGGNING (FGRP)

NUVIA:s innovativa självklättrande plattform (SCP) monterar ner den befintliga 61 meter höga FGRP-skorstenen och avvärjer därmed en nukleär risk av kategori 1.

Projektparter

Kund: Sellafield Limited

Tilldelande myndighet: Nuclear Decommissioning Authority

Generalentreprenör: NUVIA UK

Projektets utmaningar
  • 61 m hög skorsten som sträcker sig till 122 m ovan marknivå
  • Skorstenen befinner sig nära andra viktiga byggnader och riskfyllda anläggningar
  • Arbete på höjd
  • Säker åtkomst och utgång till plattform
  • Miljöpåverkan och avfallshantering
Omfång

Detaljerad design och verkställande av SCP

Byggnation och montering av SCP i Sellafield

Nedmontering av 61 m hög, radioaktivt kontaminerad skorsten

Sanering och nedmontering av skorstenens vindskydd

Plats

Land: Storbritannien

Anläggning: Sellafield

Enhet: NUVIA UK

Nyckeltal

  • Startades i november 2016 – beräknas avslutas i september 2020

  • Utvecklade en 25 ton tung självklättrande plattform

  • Avvärjde en nukleär risk av kategori 1