FUNKTIONELLT SKYDD FÖR KABELRÄNNA

Skydd av externa kabelrännor på PTR-byggnadens skyddshölje. Liknande installation på alla franska 900 MW-anläggningar sedan 1990-talet.

Projektparter

Kund: EDF
Generalentreprenör: NUVIA Protection

Projektets utmaningar
  • Funktionella skydd för kabelrännor är en viktig säkerhetsåtgärd för att minska brandrisken. Skyddet måste vara läckagefritt och kunna stå emot dåligt väder
  • Svår åtkomst
  • Utomhusarbete på höjd
  • Yta att täcka: 15 till 20 m² per anläggning
Omfång
  • Undersökning och design
  • Kvalificering
  • Tillverkning och installation på plats
Plats

Land: Frankrike
Anläggning: CNPE Cruas