FUNKČNÍ OCHRANA KABELOVÉ LÁVKY

Ochrana venkovních kabelových lávek ochranného krytu stavby PTR. Podobná instalace na všech francouzských 900MW objektech od 90. let 20. století.

Strany projektu

Zákazník: EDF
Generální dodavatel: NUVIA Protection

Projektové výzvy
  • Funkční ochrana kabelových lávek je při ochraně před nebezpečím požáru klíčovou bezpečnostní záležitostí. Ochrana musí být hermeticky těsná a odolná proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.
  • Obtížný přístup
  • Venkovní práce ve výškách
  • Pokrytý povrch: 15 až 20 m² na jeden objekt
Rozsah
  • Studie a projektový návrh
  • Kvalifikace
  • Výroba a instalace na místě
Lokalita

Země: Francie
Místo plnění dodávky: JE Cruas