DESIGNA OCH BYGGA EN TÄCKANDE BYGGNAD TILL PTR-TANK

Som en del i den tredje säkerhetsbedömningen av Fessenheim har konsortiet NUVIA Structure/CBN fått i uppdrag att designa och bygga en omslutande konstruktion för mekaniskt skydd för att begränsa utsläppen från PTR-tankens ventiler i miljön vid en eventuell olycka.

Projektparter

Kund: EDF CIPN
Tilldelande enhet: EDF CIPN
Generalentreprenör: GMES NUVIA Structure/CBN

Projektets utmaningar
 • Byggnadens motståndskraft mot jordbävningar: 2 gånger DBE, explosion: 5 kPa, extrem vind: 84 m/s
 • Tättbebyggt område
 • Hantering ovanför PTR-tanken förbjuden (enligt säkerhetskrav får PTR-tanken inte störas om lyftbalk eller slingor brister vid hantering)
 • Deadline
Omfång
 • Identifiera platsens begränsningar och kundens krav
 • Granska och skapa 3D-modeller av miljön
 • Designa och storleksanpassa konstruktionen (22 mikropålar på 10 till 25 m djup, armerad betong, 1 m tjock kant, vägghöjd: 2 m, 60 cm tjocka; metallram: 13,5 m x 14,5 m x 20 m hög)
 • Byggmetoder
 • Hantering av underleverantörer
Plats

Land: Frankrike
Anläggning: Fessenheim
Enhet 1 och 2
Byggnad: PTR-tank

Nyckeltal

 • 10/2011
  till 12/2014