NÁVRH A VÝSTAVBA PŘEKRÝVACÍ BUDOVY PRO NÁDRŽ PTR

V rámci třetího opakovaného vyhodnocení bezpečnosti jaderné elektrárny Fessenheim bylo konsorcium NUVIA Structure / CBN pověřeno vypracováním návrhu konstrukce kontejnmentu tvořícího mechanickou ochranu a jeho stavbou s cílem omezit úniky z průduchů nádrže PTR do okolí v případě nehody.

Strany projektu

Zákazník: EDF CIPN
Zadavatel: EDF CIPN
Generální dodavatelství (general contracting): GMES NUVIA Structure / CBN

Projektové výzvy
 • Odolnost konstrukce proti zemětřesení: 2x DBE, výbuch: 5 kPa, extrémní vítr: 84 m/s
 • Velmi přeplněné prostředí
 • Provádění manipulace nad PTR nádrží zakázáno (bezpečnostní požadavek související s nezasažením PTR nádrže v případě zlomení jeřábového vahadla nebo vázacích prostředků během manipulačních prací)
 • Termíny
Rozsah
 • Identifikace omezení na místě a požadavků zákazníka
 • Průzkumy a 3D modelování prostředí
 • Projektový návrh a dimenzování konstrukce (22 mikropilotů v hloubce 10 až 25 m, železobeton, čep o tloušťce 1 m, výška zdí: 2 m, tloušťka: 60 cm; kovový rám: 13,5 m x 14,5 m x 20 m výška)
 • Konstrukční metody
 • Řízení subdodavatelů
Lokalita

Země: Francie
Místo plnění dodávky: JE Fessenheim
Bloky: 1 & 2
Budova: nádrž PTR

Klíčové údaje

 • 10/2011
  až 12/2014