AVVECKLA REAKTORKÄRLET VID CHOOZ A

I slutet av 2009 gav EDF ett konsortium bestående av Westinghouse Electric France och NUVIA (Structure/Process) i uppdrag att utföra det första avvecklingsprojektet på en tryckvattenreaktor i Frankrike, CHOOZ A-reaktorn.

Projektparter

Kund: EDF CIDEN
Tilldelande myndighet: EDF CIDEN
Generalentreprenör: GMES, WESTINGHOUSE ELECTRIC FRANCE, NUVIA

Projektets utmaningar
 • Demonstrera den tekniska genomförbarheten av en fullständig nedmontering av tryckvattenreaktorn
 • Garantera säkerhet och strålskydd under hela arbetet
 • Sammanställa återkoppling om arbetsupplevelsen för avvecklingsprojekt i CP0-anläggningsserien
 • Optimera mängden primärt avfall som produceras
 • Bekräfta att avfallshanteringsprocessen är hanterbar
 • Organisera och industrialisera scenariet för att avveckla en tryckvattenreaktor
 • Begränsa mängden avfall som genereras
Omfång
 • Montera ned reaktorkärlets tillslutning
 • Montera ned den utrustning som använts under reaktordriften
 • Montera ned reaktorns inre delar
 • Åtgärder för att lyfta och hantera reaktorkärlet och samtidigt hålla reaktorgropen intakt
 • Avlägsna reaktorkärlets isolering
 • Dela upp reaktorkärlet i delar
 • Designa och bygga en cell för att kapsla in avfallet
 • Testa och paketera avfallsenheter till transportpaket
Plats

Land: FRANKRIKE
Anläggning: CNPE CHOOZ A

Nyckeltal

 • Primärt avfall: 632 T
  Sekundärt avfall: 110 T
  Ytterligare och tekniskt avfall: 120 T
  Kollektiv dos: 250 person.mSv