VYŘAZENÍ Z PROVOZU REAKTOROVÉ NÁDOBY V CHOOZ A

Na konci roku 2009 EDF uzavřela smlouvu s konsorciem ve složení Westinghouse Electric France a NUVIA (Structure/Process) na realizaci prvního projektu vyřazení z provozu na PWR ve Francii, reaktoru CHOOZ A.

Strany projektu

Zákazník: EDF CIDEN
Zadavatel zakázky: EDF CIDEN
Generální dodavatel: GMES, WESTINGHOUSE ELECTRIC FRANCE, NUVIA

Projektové výzvy
 • Prokázat technickou proveditelnost plného vyřazení PWR z provozu
 • Zajistit bezpečnost a radiační ochranu po celou dobu prací
 • Shromáždit zpětnou vazbu a zkušenost z provozu pro projekt vyřazení z provozu u zařízení řady CP0
 • OOptimalizovat množství dávek vyprodukovaných primárních odpadu
 • Potvrdit, že proces nakládání s odpady je zvladatelný
 • Organizovat a industrializovat scénář vyřazení PWR z provozu
 • Omezit množství vyprodukovaného odpadu
Rozsah
 • Demontáž víka reaktorové nádoby
 • Demontáž příslušenství používaného k provozu reaktoru
 • Demontáž vnitřních částí reaktoru
 • Zdvihací a manipulační práce související s reaktorovou nádobou a celistvostí šachty reaktoru
 • Odstranění izolačního opláštění reaktorové nádoby
 • Segmentace reaktorové nádoby
 • Návrh a zhotovení buňky pro zapouzdření odpadu
 • Testování a zabalení nosičů odpadu do přepravních souborů
Lokalita

Země: FRANCIE
Místo plnění dodávky: CNPE CHOOZ A

Klíčové údaje

 • Primární odpad: 632 t
  Sekundární odpad: 110 t
  Další a technologický odpad: 120 t
  Kolektivní dávka: 250 osob.mSv