ARBETSASSISTANS PÅ GLOBALA ANLÄGGNINGAR

NUVIA Support samordnar och hanterar verksamhet som exempelvis logistik, strålskydd och anläggningsdrift genom att erbjuda lösningar som fyller kundens behov.

Projektparter

Kund: EDF
Tilldelande myndighet: EDF
Generalentreprenör: NUVIA Support

Projektets utmaningar
 • Tillhandahålla lösningar i linje med NPP:s mål vad gäller säkerhet, trygghet, prestanda och miljö
 • Kunden har ett enda gränssnitt för hantering och koordination av verksamheten
 • Kapacitet att mobilisera lämpliga resurser under hektiska perioder
Omfång
 • Logistik: assistans på plats, hantering, paketering, hantering av begränsade områden, inneslutning och biologiskt skydd, logistik och underhåll av saneringsutrustning
 • Global tvätthanteringsservice
 • Hantering av radioaktivt avfall
 • Radiologisk och konventionell renlighet
 • Strål- och brandskydd, anläggningssäkerhet
Plats

Land: Frankrike
Anläggning: EDF CRUAS NPP

Nyckeltal

 • Mångårigt kontrakt
  SEDAN 2008