ANTISEISMISKA LAGER TILL ITER

Som en del av byggnationen av fusionsreaktorn ITER valdes NUVIA ut att designa, tillhandahålla och driftsätta de antiseismiska lager som den kärntekniska enheten vilar på. De antiseismiska lagren och driftsättningsmetoderna utsattes för kvalitetstester för att se att de uppfyllde de mycket specifika kraven för kärntekniska konstruktioner.

Projektparter

Kund: Fusion For Energy (F4E)
Tilldelande myndighet: ITER ORGANISATION
Byggingenjör: ENGAGE
Fusion For Energy (F4E)

Projektets utmaningar
 • Produktens kvalitet och respekt för de kärntekniska kraven
 • Möjligheten att byta ett lager
 • Kvalificering för seismisk isolering i 70-årsklass
Omfång
 • Kvalificera de antiseismiska lagren (elastomeriska lager och stödplattor)
 • Utföra implementeringsstudier och skapa skalenliga modeller
 • Tillverka lagren och tillhörande plattor
 • Utföra produktionsövervakningstesterna
 • Driftsättning på plats
Plats

Land: FRANKRIKE
Anläggning: ITER

Nyckeltal

 • Juli 2011–januari 2012

 • Betong och murbruk
  180 m3

 • Stål
  420 t