ETIK

I alla våra verksamheter runt om i världen drivs vi av samma åtagande att föregå med gott exempel i våra relationer med alla våra intressenter.

 

Oavsett om det gäller affärsetik eller mänskliga rättigheter kräver vi att alla våra medarbetare följer alla tillämpliga bestämmelser, vilket ytterligare förstärks av åtagandena i vår stadga om etik och beteende, vår uppförandekod för korruptionsbekämpning och vårt manifest.

 

Våra företags framgång, utveckling och individuella och kollektiva framtid på lång sikt är beroende av att vi strikt följer gemensamma goda rutiner och åtaganden som är bindande för oss alla utan undantag.

FÖRFARANDE FÖR VISSELBLÅSNING