ETIKA

Ve všech našich aktivitách po celém světě se řídíme stejným závazkem jít příkladem ve vztazích se všemi našimi zainteresovanými stranami.

 

Ať už se jedná o obchodní etiku nebo lidská práva, vyžadujeme od všech členů našeho týmu, aby plně dodržovali všechny platné předpisy, které jsou dále posíleny závazky obsaženými v Chartě etiky a chování naší skupiny, Kodexu chování v boji proti korupci a Manifestu.

 

spěch, rozvoj a dlouhodobá individuální i kolektivní budoucnost našich společností závisí na přísném dodržování společných osvědčených postupů a závazků, které jsou závazné pro všechny bez výjimky.

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ ZÁKONA