Frankrike

Med mer än 30 års erfarenhet inom den kärntekniska branschen erbjuder NUVIA France ett unikt utbud av förmågor och erfarenheter och arbetar med hela livscykeln på både militära och civila kärntekniska anläggningar.
Med 14 permanenta kontor arbetar NUVIA Frances team med hela livcykeln på alla typer av kärntekniska anläggningar, från byggnation, avfallshantering och livsförlängande åtgärder till faktisk drift, samtidigt som säkerheten garanteras tack vare oöverträffad kompetens. De 1 400 medarbetarna på NUVIA har erfarenhet av tuffa miljöer och har gemensamma värderingar: att fokusera på ständig innovation, ett öppet sinne, effektivitet och professionalism för att kunna erbjuda bästa möjliga lösningar för kundernas behov, samtidigt som vi upprätthåller en kultur av säkerhet och trygghet i verksamhetens kärna.