Francie

NUVIA France nabízí díky své více než třicetileté zkušenosti v jaderném průmyslu jedinečný rozsah dovedností a praxe. Je schopna realizovat práce v průběhu celého životního cyklu civilních i vojenských jaderných zařízení.
Týmy NUVIA France, které mají k dispozici 14 stálých provozoven, provádí svoji činnost na všech typech jaderných zařízení po celou dobu jejich životního cyklu, od stavby přes nakládání s odpady a prodloužení životnosti technologického celku po aktuální činnosti, přičemž zajišťují bezpečnost a zabezpečení s bezkonkurenčními suverénními znalostmi a jedinečností v oboru. Všech 1 400 zaměstnanců NUVIA France má zkušenost se ztíženými typy prostředí a sdílí společné etické hodnoty: zaměření na trvalé inovace, otevřené myšlení, efektivitu a profesionalitu s cílem poskytovat nejlepší možná řešení pokrývající potřeby našich zákazníků a přitom zachovat naši kulturu bezpečnosti a zabezpečení v jádru našeho podnikání.