OBRANA

STRATEGICKÁ PODPORA OBRANY A NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

Ve Spojeném království a ve Francii, stejně jako v ostatních regionech světa realizuje společnost NUVIA svoje činnosti na strategických místech národní obrany jménem nejdůležitějších státních organizací. Patří sem také úkoly na poli národní jaderné bezpečnosti.

Naše odborné znalosti jaderného inženýringu a technologií, specializované údržby, dodávek paliva, nakládání s radioaktivními odpady a vyřazování zařízení z provozu oceňuje zejména armáda v případě ponorek na jaderný pohon.

Konkrétní a propracovaná řešení řady NUVIATech společnosti NUVIA jsou také neocenitelnou odpovědí na problematiku CBRN*. Tyto nástroje zaměřené na geolokaci, geodetekci, nukleární měření, řízení rizik, ochranu prostředí a obyvatelstva činí ze společnosti NUVIA preferovaného partnera, pokud jde o národní bezpečnost a řízení rizik. Produkty NUVIATech Instruments jsou speciálně navržené tak, aby splnily požadavky na detekci a nukleární měření u všech typů klientů: záchranných služeb, veřejné bezpečnosti, armády, celních úřadů, nákladních terminálů, infrastruktur přístavů a letišť a také dodavatelů provádějících vyřazování zařízení z provozu a jejich demontáže na jaderných a vojenských objektech a na místech bývalé těžby uranu, ...

Naše produkty zajišťují monitorování radiační situace ze vzduchu (s pomocí dronů vysílajících data v reálném čase), stacionárních pozemních detektorů (portálových monitorů, monitorovacích zařízení pro jednotlivce, ...) a přenosných anebo ručních přístrojů (přenosných spektrometrů, ručních přístrojů na monitorování kontaminace, ...).
Zkrátka, zakázková řešení na klíč.

* CBRN: Chemical, biological, radiological and nuclear [chemické, biologické, radiační a nukleární].