JADERNÁ ENERGETIKA

Jméno společnosti NUVIA je neoddělitelně spjato s historií jaderné energetiky ve Francii, ve Spojeném království i ve zbytku světa.

Již více než 60 let se schopnosti společnosti NUVIA rozvíjely podle tempa zásadních světových jaderných projektů: od stavby první jaderné elektrárny ve Francii nebo Spojeném království po současné zapojení v rámci nejambicióznějších mezinárodních projektů této doby, jako např. ITER.

Projektování, výstavba a nové zdroje, údržba, podpůrné činnosti, nakládání s odpady, prodlužování životnosti technologických celků, vyřazování z provozu, nukleární měření a radiační ochrana: společnost NUVIA pokrývá celý životní cyklus vašeho zařízení s pomocí procesů, které v sobě spojují jakost, spolehlivost, bezpečnost a excelenci.