Stavební inženýring & Specializované práce

Civil engineering & Special works

Projektujeme a stavíme vaše objekty, od koncepce po uvedení do provozu

NUVIA je specializovaný partner schopný navrhnout a postavit jakékoliv podpůrné zařízení nezbytné pro průmyslové a citlivé objekty, včetně jaderných zařízení.

Stavební a inženýrské práce máme zakódované v DNA a naše služby zahrnují projektování, dimenzování, studie, zhotovení, kvalifikaci a uvádění do provozu všech druhů komplexních struktur, a také specifické práce, jako jsou předpínání, práce pro zpřístupnění, speciální nátěry atd.

Staráme se o modifikace konstrukcí, opravy a konstrukční výztuže. Nabízíme stavební inženýring pro specifickou ochranu, jako jsou antiseismická uložení a ochrana před požárem a proti povodním. Specializujeme se také na nakládání s odpady a na zařízení na čištění prací vody a zpracování kapalných odpadů.

Zaměřujeme se i na zařízení podpůrných jednotek, jako jsou budovy a sítě pro zpracování odpadů, zařízení na zpracování kapalných odpadů, a také skladovací zařízení a zařízení na čištění prací vody.