PREZENTACE TOHO NEJLEPŠÍHO Z PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ NUVIATECH NA LETIŠTI V RAIPURU

NDMA provádí školicí program pro mimořádné události s chemickými, biologickými, radiačními či nukleárními aspekty (CBRN) na letišti Raipur

Showcasing NUVIATech Instruments at Raipur Airport

NUVIA India se na letišti Raipur zúčastnila školení o řízení mimořádných událostí s chemickými, biologickými, radiačními či nukleárními aspekty (CBRN), jehož pořadatelem byl orgán správy letišť Indie a Národní úřad pro zvládání katastrof (National Disaster Management Authority, NDMA).

NUVIA India předvedla různé nástroje a přístroje NUVIATech, které lze použít během mimořádných radiologických událostí.

Národní úřad pro zvládání katastrof (NDMA) zrealizoval program základního školení na Letišti Swami Vivekananda v Raipuru. Pětidenní školicí program byl zaměřen na posílení připravenosti osob pověřených zvládáním mimořádných letištních událostí (Airport Emergency Handlers, AEH), pokud jde o reakci na mimořádné události CBRN na letištích.

Mimořádné události CBRN patří mezi hrozby vyplývající z chemických, biologických, radiologických a nukleárních materiálů. Školicí program se provádí ve spolupráci s Orgánem správy letišť Indie (Airport Authority of India, AAI), Institutem nukleární medicíny a souvisejících věd (Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences, INMAS) a Národních útvarů odezvy na katastrofy (National Disaster Response Force, NDRF).