Projekt zařízení LILLA

EPC pro vědu a výzkum

Vydejme se do Nizozemska, do Společného výzkumného centra Evropské komise, kde odborníci předvídají budoucí výzvy spojené s energetikou, klimatem a jadernou bezpečností.

NUVIA je hrdá na to, že se podílela na vývoji jejich olovem chlazeného rychlého reaktoru, inovativního konceptu, který využívá kapalné olovo jako chladivo s velkým potenciálem zvýšit bezpečnost, zlepšit ekonomiku výroby elektřiny a dlouhodobě snížit množství jaderného odpadu určeného k likvidaci.

V rámci tohoto projektu se společnost NUVIA podílela na návrhu, výrobě a uvedení do provozu zařízení LIquid Lead Loop (LILLA), což je zařízení speciálně navržené pro kvalifikaci konstrukčních materiálů v korozivním prostředí kapalného olova. Zařízení LILLA může skutečně provádět zkoušky kompatibility při teplotách až 650 °C a mechanické zkoušky v kapalném olovu s dobře kontrolovatelnými parametry, jako je teplota, mechanické zatížení a obsah kyslíku v olovu.

Experimentální zařízení pro těžké kapalné kovy

-->