Průmysl

Průmyslové oblasti s vysoce citlivými a regulovanými činnostmi vyžadují spolupráci s kvalifikovanými, zkušenými a spolehlivými partnery. Společnost NUVIA je legitimním partnerem pro řešení problémů, které s sebou tyto činnosti nesou.

Příkladem může být mnohaleté poskytování vysoce technických služeb pro ropný a plynárenský průmysl. Podílíme se na neustálém zvyšování bezpečnosti na zařízeních pro těžbu ropy a zemního plynu, pomáháme našim klientům v oblasti řízení rizik, radiační ochrany a předpisů. Rovněž poskytujeme našim klientům odborné znalosti v oblasti vyřazování z provozu, inženýringu i školení personálu.
Kromě toho se naši odborníci na radiační ochranu mohou připojit k vašim týmům na pracovišti, aby zajistili, že všechny činnosti budou prováděny v přísném rámci procesu radiační ochrany.