Průmysl

VYSOCE TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST PRO BEZPEČNOSTNĚ DŮLEŽITÁ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Ve všech druzích průmyslových odvětví se provádějí vysoce citlivé a regulované činnosti, které vyžadují maximálně kvalifikované, zkušené a spolehlivé partnery. NUVIA je správný partner pro řešení otázek, které s sebou takové činnosti nesou.

Společnost NUVIA například po mnoho let zajišťuje služby vysoké technické úrovně pro odvětví ropy a zemního plynu. Přispíváme ke zlepšení bezpečnosti ropných a plynárenských zařízení, pomáháme našim klientům s řízením rizik, radiační ochranou a předpisy; našim klientům také dáváme příležitost využít našich odborných znalostí v oblastech vyřazování zařízení z provozu, inženýringu, ale také školení personálu o specifických aspektech činností (přírodní záření nebo přirozeně se vyskytující radioaktivní materiály / Naturally Occurring Radioactive Material / NORM).
Kromě toho se mohou naši RPA experti („poradci pro radiační ochranu“) připojit k vašim týmům na místě a zajistit tak, že se budou všechny činnosti provádět v přísném rámci procesu radiační ochrany.