Zdravotnictví

EXKLUZIVNÍ KNOW-HOW PRO NUKLEÁRNÍ MEDICÍNU

Nukleární medicína a radiologická fyzika sehrávaly od prvních dnů radioterapie v době Curie po současný stav výzkumu a léčby na základě hadronové terapie zásadní roli v diagnostikování a léčbě rakoviny.

Společnost NUVIA tedy přirozeně získala zvláštní odborné znalosti určené pro nukleární medicínu.

Svoje aktivity realizujeme v mnoha oblastech: od specializovaného pozemního stavitelství, které v sobě integruje všechny bariéry ke zmírnění ozáření (zařízení PET skenování, cyklotrony, radiodiagnostiku, radiační terapie, radiofarmaka atd.), po přístroje vysoké technické úrovně určené k radiační ochraně a měření, laboratorní vybavení, softwarová řešení a nesmíme zapomenout ani na školení personálu, který pracuje uvnitř daných zařízení.

Všechny přístroje a vybavení společnosti NUVIA navržené pro nukleární medicínu tvoří specifickou řadu NUVIATech Healthcare.