Radiologická fyzika, bezpečnost, detekce a měření radiace

NABÍZÍME JEDINEČNÉ KNOW-HOW V OBLASTI RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI, MONITORINGU A NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Radioactive waste measurement, Dukovany

NUVIA je spolehlivým a stabilním partnerem, který přináší renomovaná řešení a produkty v oblastech:

 • Radiologická fyzika a zdravotnictví:
  NUVIA HealthCare se specializuje na nukleární medicínu, radioterapii, radiodiagnostiku a radiofarmacii a nabízí jedinečnou řadu přístrojů a zařízení, které lze přizpůsobit na základě požadavků zákazníka.
  Dodáváme také řešení radiačního stínění staveb nebo kompletní inženýrská řešení a služby EPC pro design-to-build projekty. Dále se zabýváme problematikou radioaktivních odpadů ve zdravotnictví.
 • Radiační ochrana a bezpečnost:
  Ionizující záření se běžně používá v celé řadě průmyslových odvětví. Společnosti, které ho při svých činnostech využívají, jsou povinny chránit zaměstnance, veřejnost a životní prostředí před jeho potenciálně škodlivými účinky. Prostřednictvím naší komplexní nabídky služeb zajistíme, aby vaše postupy byly odůvodněné a bezpečné, aby odpovídaly všem příslušným právním předpisům a aby vyhovovaly danému účelu.
 • Detekce a měření radiace, včetně měření pro účely CBRN:
  NUVIA Instruments nabízí širokou škálu nejmodernějších a na míru vyrobených detektorů, gama kamer, spektrometrů a dalších nástrojů, umožňujících detekci nebo monitorování v reálném čase, ve venkovním prostředí i uvnitř budov, pomocí přenosných zařízení nebo stacionárních přístrojů. Tato řešení se mohou týkat vnitřní bezpečnosti, záchranných služeb, monitorování životního prostředí.

Osobní dozimetrie

Více než 20 let zkušeností s poskytováním dozimetrických služeb pro obory jaderné energetiky, nakládání se zdroji ionizujícího záření a medicíny.

 • Dlouholeté zkušenosti v oboru
 • Kvalitní tým odborníků a zaměstnanců
 • Nepřetržitě pokračujeme ve vývoji metod osobní dozimetrie zavedených v NUVIA Dosimetry (filmová, termoluminiscenční a neutronová dozimetrie) s cílem neustálého zvyšování kvality a přesnosti vyhodnocování dozimetrů
 • Vstřícné jednání - pružně a operativně jsme schopni splnit Vaše podmínky
 • Dobré technické zázemí
 • Zvýhodněná cena služeb, prodloužená doba splatnosti

Tuto činnost pro nás zajišťuje naše dceřiná společnost NUVIA Dosimetry, která splňuje veškeré legislativní náležitosti na:

 • Testování, měření a analýzy
 • Výzkum v oblasti dozimetrie ionizujícího záření
 • Poradenství

Klikněte zde pro přístup ke Kipodu