Náhrada stabilního hasicího zařízení v JE Dukovany

Cílem projektu byla náhrada stávajícího stabilního hasicího halonového zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany za nové plynové hasicí zařízení TYCO SAPPHIRE výrobce Johnson Controls (dále jen GHZ) splňující veškeré platné technické, legislativní a ekologické požadavky. Hasivem je plyn FK-5-1-12 známý pod obchodním označením NovecTM 1230.

Účastníci projektu

Zákazník: ČEZ a.s.
Dodavatel: NUVIA a.s.

Rozsah projektu

– analýza skutečného stavu hašených úseků

– vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

– montáž nového plynového hasicího zařízení (GHZ)

– provedení funkčních zkoušek GHZ

Projektové výzvy 

– realizace největšího systému TYCO SAPPHIRE NOVEC 1230 v Evropě

– zajištění dostatečného počtu pracovníků s odbornou kvalifikací, platným vstupem do jaderné elektrárny a prověřením od NBÚ, a to zejména v souvislosti s extrémním nárůstem potřeby těchto pracovníků pro realizaci souvisejících projektů investora

– složitá koordinace projekčních a montážních prací a funkčních zkoušek se souvisejícími projekty investora (EPS, VZT)

– výrazně vyšší složitost (zastavěnost) prostor v jaderné elektrárně oproti běžným instalacím

– oprávněné přerušování montážních prací ze strany provozního personálu jaderné elektrárny a s tím související narušování harmonogramu

– využití metody 3D BIM modelování v kombinaci s 3D scany dotčených prostorů

Lokalita
Česká republika, Jaderná elektrárna Dukovany
Zahájení
2019
Ukončení
2023

Pro další informace nás, prosím kontaktujte