Ispra – destruktivní a nedestruktivní radiologické a radiochemické analýzy

Dlouhodobý kontrakt s JRC v Itálii

Strany projektu

Zákazník: Joint Research Centre, Ispra

Zadavatel: European Commission, Joint Research Centre, Ispra Site, Itálie

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Radiologické analýzy včetně předúpravy vzorků, radiochemické separace a radiometrických měření
  • Chemická analýza zahrnovala stanovení celé řady chemických a fyzikálních parametrů
Rozsah

Radiologické destruktivní /ne destruktivní a chemické analýzy pro JRC Ispra:

  • Pro hodnocení materiálu pro uvolnění
  • Pro charakterizaci radioaktivního odpadu
  • Pro charakterizaci jaderných zařízení
  • Pro posouzení vlivu na životní prostředí
Lokalita

Země: Itálie

Místo plnění: JRC Ispra

Obchodní jednotka: NUVIA CZ

Klíčové údaje

  • Datum realizace: 2009 – 2014