Síť včasného zjištění na Slovensku

Zavedení sítě včasného zjištění pro Slovenský hydrometeorologický ústav včetně dodávky gama sond a centrálního monitorovacího softwaru

Strany projektu

Zákazník: : Slovenský hydrometeorologický institut

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Pro sběr dat a mezinárodní výměnu dat se používá monitorovací software.
  • Výměna dat je provozována s Rakouskem, Maďarskem, Českou republikou a Evropskou komisí (JRC) prostřednictvím vysoce zabezpečených webových služeb.
  • Síť včasného varování se zaměřuje na monitorování celého území země během radiační havárie
Rozsah

Dodávka 4000 osobních dozimetrů a desítek osobních dozimetrů pro měření vysokých energií

Dodávka 20 měřicích stanic měří příkon dávkového ekvivalentu v okolním prostředí.

Instalace a implementace kompletního informačního systému sítě včasného zjištění pro sběr, vyhodnocování, propagaci a hlášení všech záznamů z několika zdrojů ve Slovenské republice.

Lokalita

Země: Slovensko

Obchodní jednotka: NUVIA CZ

Klíčové údaje

  • Datum realizace: 2018 – 2020