Výroba vodíku v ÚJV

Strany projektu

Zákazník: : ÚJV Řež, a.s.

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • instalace pilotního zařízení na výrobu vodíku z OZE, včetně všech potřebných zkoušek
  • inertizace nádrže a zařízení pro distribuci vodíku
Rozsah

Instalace a dodávka technologie na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů energie (OZE), připojení rozvodu vodíku k zařízení zákazníka realizovanému v rámci projektu výzkumu a vývoje – Výzkum a vývoj pokročilých vodíkových technologií pro energetiku a dopravu:

  • dodávka a instalace vodíkových rozvodů včetně zásobníků.
  • dodávka a instalace systému automatického řízení výroby a spotřeby vodíku.
  • vypracování dokumentace skutečného provedení zařízení a provozního řádu zařízení dle platné legislativy
  • uvedení zařízení do provozu, provedení funkčních zkoušek
  • školení
Lokalita

Země: Česká republika

Místo plnění: ÚJV Řež

Obchodní jednotka: NUVIA CZ

Klíčové údaje

  • Datum realizace: 07/2016 – 4letý servis